Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Ahlmanns Allé 4. 26. november 1910

hjemme en Lørdag Aften


26/11 1910
Ahlmanns Alle 4.
Hellerup.

Hr. Kand. Niels Jeppesen!

Idag blot et Par Linjer for at sige Dem, at Ansøgningen om Legatet for at komme i Betragtning ved Uddelingen i Februar skal være indleveret inden denne Måneds Udgang. Den skal ikke skrives på særlig Blanket.

Med Hensyn til Deres Bogs Oversættelse til tysk kan jeg vanskeligt råde Dem1. Jeg synes kun det vilde være Synd at erstatte hele første Del med en Smule Forhistorie.

Jeg håber snart at kunne være hjemme en Lørdag Aften2 og vil 2 da sende Dem et Par Ord.

Med Tak for Brevet.

Deres
H. Pontoppidan.

 
[1] NJ skrev 15.11.1910 og bad om råd ang. tysk oversættelse (af Ida Anders) til Vorwärts. tilbage
[2] hjemme en Lørdag Aften: NJ er gymnasielærer i Rungsted; for langt at komme ind på en hverdagsaften? tilbage