Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Ahlmanns Allé 4. 14. november 1910

pirre ved Kritikere jeg kender


14/11 1910
Ahlmanns Alle 4.
Hellerup.

Hr. Kand. Niels Jeppesen!

Jeg har nu læst også den anden Del af Deres store Roman1, og den har ikke skuffet mine Forventninger. Det hele Værk synes mig noget af det betydeligste, der er fremkommet herhjemme i de sidste År. Det undrer Dem – skriver De – at jeg ikke har nævnt Bogens Mangler. Men hvorfor skulde jeg det? Det er dog kun de dårlige Bøger, der ingen "Fejl" har. Hvad det kommer an på, er jo alene det indre Liv, som Værket afspejler, det Digterfysiognomi, der skimtes bag Bogens Figurer, – dersom dette fængsler Læseren, så er Bogen god trods alle Mangler og Fortegninger, så bliver intet helt√ ligegyldigt, selv om der – som i Deres Værk – er en hel Del overflødigt. 2 Det er trist at tænke på, at De selv delvis har måttet bekoste Udgivelsen, og især, at Bogen har vundet så lidt Opmærksomhed. Jeg kan ikke selv gøre andet for at skaffe den Udbredelse end at pirre ved de Kritikere, jeg personlig kender, og det har jeg allerede gjort. Jeg har ikke noget Blad at skrive i, og jeg duer vist heller ikke stort til at anmelde Bøger. Men jeg kan forresten ikke tro andet, end at Bladenes Anmeldere også uden at blive alarmerede vil få Øje på Bogen og forstå, at her skal Trommerne røres, fordi det er en kongelig Person, der kommer.

Dersom De tror, at jeg ellers på nogen Måde kan være Dem til Hjælp i Deres vanskelige Stilling, så beder jeg Dem om at sige mig det. Min Indflydelse er kun ringe; men den, jeg har, stiller jeg til Tjeneste. Dersom De f. Eks. kunde tænke Dem at søge det Raben-Levetzauske 3 Legat, så skal jeg skrive til Professor Vilh. Thomsen, der er en af Uddelerne og vistnok har megen Indflydelse i Bestyrelsen. Legatet er ganske vist ikke stort (nogle få Hundrede Kroner), men det forpligter heller ikke den, der får det, til at rejse el. lign. Ansøgningerne skal, så vidt jeg veed, indsendes inden 1st Decb, så dersom De vil gøre Forsøget, er den yderste Termin inde.

Jeg takker Dem for Deres Brev og de fortrolige Meddelelser deri, og forbliver

Deres
H. Pontoppidan.

 
[1] anden Del: Under . tilbage