Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Ahlmanns Allé 4. 1. november 1910

det lange og dybe Åndedrag


1/11 1910
Ahlmanns Alle 4.
Hellerup.

Hr. Niels Jeppesen!

Jeg er en langsom og omstændelig Læser, derfor har jeg først nu fået læst Deres Bog1, og endda kun dens første Del; men den har glædet mig så meget, at jeg straks må sige Dem Tak for den. Jeg er ganske skamfuld over, at et så smukt og alvorligt Værk har været tilgængeligt et helt År, uden at jeg har anet dets Eksistens, ja uden at Forfatternavnet er bleven mig bekendt. Det er en sjelden Bog, der giver de største Løfter. Den har det lange og dybe Åndedrag, der er den sande Digters Kendemærke. Jeg tager nu fat på anden Del med stor Forventning2.

Det var kedeligt, at jeg ikke var 2 hjemme den Dag, De var her. Men vi ses vel nok.

Indtil da blot denne korte Tak.

Deres
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bog: romanen Den som sejrer –, 1908. tilbage
[2] NJ takkede 3.11.1910 "for opmuntrende Brev". Han blev cand.theol. 1907-08 og var p.t. lærer på Rungsted Kostskole. tilbage