Henrik Pontoppidan til C.E. Jensen
Sendt fra Fredensborg. 24. december 1893

hvor Lidenskaben koger

Fredensborg
24/12 93.

Kære Hr. C. E. Jensen

Tillad mig at sende Dem min Tak for den smukke Kritik1 af min sidstudkomne Bog, som jeg i Dag har fået tilsendt af en fælles Bekendt. At De og Johannes Jørgensen2 har haft Fornøjelse af "Minder" er mig en stor Glæde og Opmuntring; jeg har altid haft megen Respekt for Deres Kritik, og beundrer Deres Evne til af en 2 Bog at udtage netop dens Hjærte.

En lille Indsigelse kan jeg dog ikke afholde mig fra. De skriver om "Mimoser" og "Skyer", at de vistnok "allerede er glemte". For den første Bogs Vedkommende håber jeg det; for den sidstes derimod ikke. Jeg sætter selv ikke ringe Pris på den Bog, og jeg finder det urigtigt at kalde det Emne, den behandler, et "Døgnproblem". Politik har bevæget det menneskelige Hjærte ligeså længe som Elskov, Moderfølelse, Hjemlængsel – eller hvad man nu vil nævne, ja jeg tør næsten sige, at intet 3 formår i den Grad at hensætte Menneskene i Lidenskab som netop Politik. Men dèr, hvor Lidenskaben koger, må Poeten sætte sin Gryde over, og jeg er ikke langt fra at mene, at al stor Kunst i vore Dage må have været i Berøring med den politiske Ild og have en lille sveden Bismag af den.

Tag mig nu ikke denne Indvending ilde op; den er ikke fremkommen som et Forsøg på at forherlige mig selv ved at forsvare "Skyer".

Kommer De i Vinterens 4 Løb til Fredensborg, håber jeg, De ikke går min Dør forbi.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Kritik: i "Social-Demokraten". tilbage
[2] Jørgensen: i Politiken. tilbage