Henrik Pontoppidan til C.E. Jensen
Sendt fra Jernbanehotellet, København. 2. oktober 1890 (usikker datering)

Godhed og Længde

Jernbanehotellet
K. [2.10.18901]

Hr. Journalist C L E Jensen!

Efter at De i Går havde forladt mig, kom jeg til at tænke på, at jeg slet ikke fik omtalt for Dem de Betingelser, jeg nødvendigvis må stille m.H.t. Honoraret. For at forebygge alle Misforståelser, bør jeg da lade Dem vide, at jeg må betinge mig 100 Kr. ved Manuskriptets Aflevering – uanset Fortællingens eller Skitsens Størrelse, idet nemlig Godheden gjerne står i omvendt Forhold til Længden. Jeg beder Dem være så venlig med et Par Ord at lade mig vide, om De kan gå ind derpå.

Med Højagtelse
Henrik Pontoppidan.

 
[1] brevet er formentlig samtidigt med brevet til forlagsboghandler Langhoff 2.10.1890. Herfor taler afsenderadressen Jernbanehotellet. Her boede Pontoppidan jævnligt i firserne frem til separationen i sommeren 1888, da han flyttede til København. Brevet kan derfor godt være fra tiden før sommer 1888. Imidlertid minder håndskriften i de to breve så meget om hinanden at det tyder på samtidighed, altså 2.10.1890. Pontoppidan stod foran at skulle rejse til Berlin 5.10.1890. (Skjerbæks datering). tilbage