Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Jernbanehotellet, Halmtorvet. 2. oktober 1890

200 Kr. månedlig


Torsdag [2.10.18901]
Jernbanehotellet
Halmtorvet
K.

Hr. Forlagsboghdl. Langhoff!

For ikke at besvære Dem med et nyt Besøg, tillader jeg mig at sende Dem disse Linjer.

Efter Samråd med den, der skal bestyre mine Sager under min Fraværelse2, vilde jeg nemlig gjærne bede Dem om muligt – i Stedet for den i Dag modtagne Tilkjendegivelse af at ville udbetale mig 200 Kr. månedlig i Månederne Januar–Juni – at lade mig få sex Anvisninger på Deres Bank, én til hver af disse Måneder, saaledes at jeg med disse til de ansatte Tider – 1st Jan, 1st Febr. o.s.v. – kunne hæve eller lade hæve de omtalte Penge. En sådan Anvisning vil jeg nemlig overalt, selv i Udlandet, kunne få honoreret, hvad der vilde være mig til stor Lettelse i påkommende Tilfælde, og forhåbentlig 2 vil det ikke volde Dem mere Besvær i nogen Retning.

De undskylder nok venligst, at jeg således igjen gjør Dem Ulejlighed; og beder Dem være så god at sende mig Deres Svar her til Jernbanehotellet.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] dateret i henhold til foregående brev 26.9.1890 og Pontoppidans afrejse til Berlin 5.10.1890. tilbage
[2] bestyrer: Formentlig Peter Holst eller Ernst Brandes. tilbage