Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Jernbanehotellet, Halmtorvet. 26. september 1890

en hel Fortælling

26d Septb 90. p.t. Jernbanehotellet
Halmtorvet
K.

Hr. Forlagsboghdl. Langhoff!

Så gærne jeg end vilde, formår jeg ikke at gøre Bogen1 20 Ark stor uden at bringe en ny Fortælling ind, hvilket jeg for det første vil anse for at være ødelæggende, og som jeg tillige for Øjeblikket næppe magter. Jeg beder Dem altså denne Gang nøjes med godt og vel 16 Ark. Der bliver således c 400 Kr., som jeg bliver Dem skyldig. Det har gjort mig ondt, at De ikke har kunnet gå ind på det Forslag, jeg forleden fremkom med. Kontanter kan jeg nemlig ikke tilbagebetale Dem, og nogen ny Bog kan jeg ikke skrive uden Hjælp. De nævnte, at Grunden til Deres Afslag var den lange Tid, det vilde tage, inden en Bog blev færdig. Dersom dette alene var Grunden, kunde vi måske dog få Sagen ordnet, hvilket er mig magtpåliggende, da jeg nu skal rejse bort i Vinter.

Jeg vil forpligte mig til at levere 20 Ark Manuskript til 1st. Avgust næste År således, at Bogen kan komme ud til Jul; det vil ikke blive en Samling Småfortællinger men en hel Fortælling, hvortil Begyndelseskapitlerne allerede foreligger og kan overbringes Dem strax2. Bogen skulde da trykkes i 1500 Expl med et Honorar af 75 (eller 80) Kr pr Ark. Af Honoraret måtte jeg – foruden de alt modtagne 400 Kr. – strax erholde 700 Kr, medens Resten udbetaltes ved Manuskriptets Fuldendelse. For Manuskriptets rettidige Aflevering er jeg villig til at stille Kavtion.

De vil nok bevise mig den Tjeneste at give mig Svar omgående, da jeg ikke er mere end kort Tid her i Byen.

Med Højagtelse

Ærbødigst
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bogen: Natur der udkom 20.11.1890, kom til at bestå af Vildt på ni ark og den siden tilføjede En Bonde på fire ark. Langt igen altså til de 20 ark. tilbage
[2] strax: Det er helt uklart hvilken realitet dette tilbud dækker over. tilbage