Henrik Pontoppidan til Inger Holt
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 7. august 1937

Livet rigt og lykkeligt


7 Avg 37.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Fru Cavallin!

For nogle Måneder siden havde jeg et Brev fra Gyldendalske Forlag1, og studsede ved her at læse om min "Korrekturlæserske, Fru Cavallin". Hvem er det? tænkte jeg og var ganske desorienteret. Jeg vidste jo nok lidt om Deres Forlovelse; men om noget Giftermål havde jeg intet erfaret. Først ved Deres elskværdige Fødselsdagshilsen til mig forleden blev Giftermålet bekræftet, og jeg véd nu, at De allerede i flere Måneder har været Frue. Jeg kommer med andre Ord langt bagefter med min Lykønskning; men jeg beder Dem tro, at den er velment. De lever nu med Deres Mand oppe i det høje Nord, i et herligt og sundt Klima, som jeg af Erfaring kender lidt til fra andre, halvt arktiske Egne2. Om Østersund véd jeg iøvrigt kun, at Byen er Jämtlands Hovedstad, har en storslået Omegn og ved en Bro er forbunden med Frøsøn.

De skriver, at Deres Dage nu går på en helt anden Måde end tidligere, idet huslig Beskæftigelse ganske har afløst det boglige Arbejde, 2 og at De befinder Dem såre vel derved. Jeg har i min nærmeste Familje netop fået et Eksempel på en lignende radikalt forandret Levevis. En Datterdatter3 omtrent på Deres Alder, der havde kunstneriske Aspirationer, giftede sig for et Par År siden og går nu med Liv og Sjæl op i Omsorgen for Hus og Hjem. Og hun erklærede for nylig, at hun aldrig havde drømt om, at Livet kunde blive så rigt og lykkeligt.

Jeg ønsker for Dem, at De må gøre den samme Erfaring, og hertil føjer jeg min Tak for det slidsomme Korrekturarbejde, De på mine Vegne har ofret Tid og Kræfter på så længe. Og vil De så overbringe Deres lærde Mand min respektfulde Genhilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Da jeg ikke kender Deres Mands Titel og ikke Deres nøjagtigeHus-√ Adresse i Østersund, finder jeg det rigtigst at sende Brevet til Deres tidligere Bopæl i Lund.

 
[1] Brev fra Gyldendalske Forlag: 2.4.1937 fra Ingeborg Andersen. tilbage
[2] arktiske Egne: Östersund ligger på højdegrad med Trondhjem. tilbage
[3] Datterdatter: Karen Marie Pontoppidan Schrøder, født 1908, gift 29.12.1932 i Horsens med cand.jur. Aage Jeppesen. tilbage