Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
2. april 1937

Korrektur til Cavallin

2-4-37

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev. Ogsaa vi glæder os over, at vi i Aar kan optrykke hele to af Deres Værker, og vi har tænkt os at fremstille en Indbinding i helt Skind til "Lykke Per", "Det forjættede Land", "De Dødes Rige", de tre Bind Noveller og Skitser og eventuelt "Mands Himmerig", saa at vi kan sælge hele Rækken som et samlet Værk, der skulde have gode Muligheder ved Kolportagesalg.

"Det forjættede Land" er nu gaaet i Arbejde paa Trykkeriet. Vi sender ogsaa paa denne Bog en Korrektur til Fru Inger Cavallin.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.