Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 27. marts 1937

Katten var levende


27.3.37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Direktør Ingeborg Andersen!

Jeg har med Tilfredshed modtaget Meddelelsen angående "Det forjættede Land", og ikke mindst har det glædet mig, at Forlaget, der i sin Tid1 overtog Hovedparten af min Produktion og ved den Lejlighed så at sige købte Katten i Sækken, nu har fået Bevis for, at Katten var levende, ja at den endnu er i Stand til at føde Killinger.

Anbefale nogen særlig god Udgave af Bogen 2 til Benyttelse ved det nye Optryk kan jeg desværre ikke. Det er så mange År siden, jeg har haft den i Hænde. Selv ejer jeg den 6te Udgave2, der vistnok er den sidste; men jeg har ikke i mit Expl. fundet nogen Trykfejls-Seddel.

Deres ærbødigst hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] i sin Tid: i 1908. tilbage
[2] 1920. tilbage