Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
19. marts 1937

nyt Oplag af Det forjættede Land

København d. 19-3-37

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Det glæder mig meget at kunne meddele Dem, at vi gerne i Aar foruden "Lykke Per", som vi jo er i fuld Gang med, vil udsende et nyt Oplag af "Det forjættede Land".

Vi har regnet med at trykke 5000 Eksemplarer, og Bogladeprisen vil blive Kr.6,50.

Vil De venligst meddele os, hvilken Udgave vi maa anvende ved Opsætningen.

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
I. Andersen.