Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
23. november 1936

nyt Oplag af "Lykke-Per"

23-11-36

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan.

Det glæder os at kunne meddele Dem, at vi til næste Aar gerne vil udsende et nyt Oplag af "Lykke-Per". Vi har tænkt os at trykke 8000 Eksplr., og Bogladeprisen vil komme til at ligge omkring Kr. 7,50. Vil De venligst meddele os, om vi maa opsætte Bogen efter den sidst udsendte Udgave, eller om De kunde ønske at gennemse den inden Opsætningen.

Samtidig kan jeg meddele Dem, at Deres nye Bog "Hamskifte" vil udkomme i Boghandelen paa Lørdag. Det var den 6. November, vi fik de sidste Ark til Tryk, og Trykning Bogbinderarbejde (Kartonneringen) etc. tager jo sin Tid. Men nu er Sagen som sagt ved at være færdig, og jeg sender Dem hermed det første hæftede Eksemplar. Vi glæder os til at skulle udsende den.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
I. Andersen.