Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 25. oktober 1936

dens intime Karakter

Holmegaardsvej 2, 25/10 1936

Hr Kontorchef A Frølund1!

Jeg maa anmode Dem om ikke at tilsende Statsradiofonien min nye Bog2, da jeg mener, at den (ogsaa paa Grund af dens intime Karakter) ikke egner sig til Højtlæsning.

Ærbødigst H. Pontoppidan

 
[1] A Frølund: Aleksander Frølund Nielsen (fra 1938: Aleksander Frøland). tilbage
[2] Bog: Hamskifte. tilbage