Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. oktober 1936

takker for Elskværdigheden


21 Oktb. 36.
Holmegårdsvej 2.
Chl.1

G.B.N.F.
Hovedkontoret.

Sammen med Genparten af Kontrakten angående "Hamskifte" modtog jeg i Dag de to indb. Expl af "Drengeår" og takker hermed for Elskværdigheden.

Ærbødigst
H. Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort poststemplet 21.10.1936 i København. tilbage