Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
20. oktober 1936

fremsender en Genpart

20-10-1936

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan.

Idet vi takker for Modtagelsen af den underskrevne Kontrakt angaaende "Hamskifte" tillader vi os vedlagt at fremsende en Genpart, forsynet med Forlagets Underskrift.

Ærbødigst
C. Bergstrøm-Nielsen.

P. S.
Vi overlader Dem med Glæde 2 indbundne Eksemplarer af "Drengeaar" – de er afsendt i Dag – uden derfor at ændre det fastsatte Antal Frieksemplarer af den nye Bog.