Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 17. oktober 1936

ti frieksemplarer


17d Oktb 36.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Direktionen for
Gyldendalske Boghdl. A/S
Hovedkontoret

Idet jeg takker for det i Landmandsbankens Sparekasseafd på min Konto indsatte Beløb, 1200 Kr, og for den tilsendte Kontrakt og øvrige Papirer, tilbagesender jeg disse i underskrevet Stand.

Ærbødigst
H. Pontoppidan.

P. S.
Dersom jeg af de 10 ib Expl af "Hamskifte", som Kontrakten tilsikrer mig, kunde få de 2 ombyttet med tilsvarende Expl af "Drengeår", altså 8 Expl af Hamskifte, to af "Drengeår", vilde jeg sætte Pris derpå.