Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
16. oktober 1936

en Kontrakt

16-10-36

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Direktør Frøken Ingeborg Andersen beder mig takke Dem for Deres Brev, hvori De akcepterer vort Tilbud angaaende Udgivelsen af Deres Bog Hamskifte. Vi tillader os hermed at sende Dem en Kontrakt, som vi vil bede Dem venligst underskrive, hvis De ikke har noget at bemærke dertil. Vi skal derefter sende Dem en af Forlaget underskreven Genpart.

Som meddelt pr. Telefon i Dag har vi indsat paa Deres Konto i Landmandsbankens Sparekasseafdeling, Holmens Kanal, Kr. 1200,00, for hvilket Beløb vi vedlægger Bankens Kvittering, idet vi beder Dem om at have Ulejlighed med at tilbagesende os vedlagte Kvitteringsblanket med Deres Underskrift.

Ærbødigst
C. Bergstrøm-Nielsen.