Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 10. oktober 1936

Manuskriptets å som aa


10d Oktb. 36.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Frk. Direktør Ingeborg Andersen!

Jeg takker Dem for venligt Brev og for Deres Tilbud, som jeg på ethvert Punkt kan akceptere. Altså: 4000 Expl. og Honoraret (beregnet efter 25% af Bogladeprisen for solgte Expl.) udbetales 1st Juli, dog at der kan tilståes mig et a Conto Beløb forinden. Det sidste er jeg unægtelig glad for. Man véd aldrig, hvad der kan hænde En i Løbet af den lange Vinter, og jeg vil være taknemlig, dersom Forlaget ved Lejlighed vil indsætte et Forskud på 1200 Kr. på min Konto Nr. 1505 i Landmandsbankens Sparekasseafdeling, Holmens Kanal.

Med Hensyn til Korrekturen, da er jeg glad for Tilbudet om en Bogstavkorrektur på Forlaget. Min Skrift er desværre med Årene bleven slemt gnidret, og jeg beklager de stakkels Sættere, der skal tyde den. Må jeg i denne Forbindelse minde om, at Manuskriptets "å" her som i "Drengeår" og alle mine 2 andre Bøger skal sættes som aa, da jeg ikke godt på nuværende Tidspunkt kan begynde at forandre Stavemåde, og jeg glemte vistnok at gøre Trykkeriet opmærksom derpå ved en Påtegning.

Med Tak og Hilsen

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.