Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
26. april 1937

80-Aarsdagen upaaagtet

26-4-37

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev1. Deres Anmodning om at de nye Udgaver af "Lykke-Per" og "Det forjættede Land" ikke sættes i Forbindelse med Deres 80 Aars Fødselsdag kan vi nemt imødekomme, da Udsendelsen først er planlagt til Efteraaret. Efter Modtagelsen af Deres Brev har jeg gjort Forlagets Reklameafdeling opmærksom paa, at det er Deres Ønske, at 80-Aarsdagen gaar upaaagtet hen. Begivenheden vil dog sikkert blive omtalt i Pressen, selv om vi ikke medvirker dertil.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigt hengivne
I. Andersen.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage