Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 24. juni 1937

Års-Opgørelse


24.6.37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Direktør Andersen!

Jeg har ikke andet på Hjerte end at meddele, at jeg nu bryder op herfra og tager til Rørvig. Forlagets sædvanlige Års-Opgørelse pr. 1st Juli beder jeg altså om at få sendt dertil (Rørvig, pr. Nykøbing Sj.). Hvad der måske kan være af Honorarer at udbetale, skulde derimod gerne indsættes på min Konto (Nr. 1505) i Landmandsbankens Hovedafd. Holmens Kanal 12.

Jeg bliver i Rørvig indtil Midten af Juli. Resten af Sommeren agter jeg at tilbringe hos en Ven; men i Avgust er jeg sikkert tilbage her.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
H. Pontoppidan.

[påtegnet:] Kr 1275.94 indsat paa Bankkonto