Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
28. juni 1937

Regnskabsopgørelse

28-6-37

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev. Jeg vedlægger herved Regnskabsopgørelsen, der udviser i Deres Favør Kr. 1275,94, som efter Anmodning er indsat paa Deres Bankkonto.

Med Ønsket om en god Sommer er jeg

Deres hengivne
I. Andersen.