Henrik Pontoppidan til Inger Holt
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 15. november 1934

på Møddingen henkastede Ting


15.11.34.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Inger Holt!

Tre Måneder har min strenge Karantæne nu varet, og når jeg skal skrive eller læse, må jeg sidde med et sort Brilleglas for det ene Øje. Under en så langvarig Isolation, der giver En en Forsmag på den endelige Udslettelse, bliver man dobbelt glad for ethvert Vidnesbyrd om, at man stadig mindes af sine Venner, og jeg vil derfor heller ikke tøve med at takke Dem for Deres Brev og det hjertelige Håndtryk, det indeholder. Vær forvisset om, at Sympatien er gensidig. Jeg erindrer tydeligt det helt hjemlige Indtryk, jeg straks fik af Dem, da jeg så Dem første Gang. Det skyldtes velsagtens vor fælles Oprindelse fra den danske Præstegård, at jeg således instinktmæssig følte mig tiltrukket af Dem.

Hvad Hr. Carit Andersen angår, hvis Bibliografi De nævner i Deres Brev, så kender jeg ikke så meget til ham. Jeg har vist kun talt med ham en eneste Gang. Rigtig glad for hans ihærdige Opgravning og Registrering af 2 gamle, på Møddingen henkastede Ting, kan jeg naturligvis ikke være. De skriver sig fra en Tid, da jeg så at sige måtte sidde med Pennen i Hånden både Dag og Nat for at min Familje kunde leve uden at føle en Literats Kår altfor trykkende. Af denne Affaldsdynge er i√ Forvejen altfor meget trukket frem i Dagens Lys, og da Hr. Andersen i sin Tid skrev til mig om sit Forehavende, lagde jeg ikke Skjul på, at det ingen Interesse havde for mig. Men hans store og opofrende Hengivelse til Literaturstudiet kunde jeg jo ikke andet end anerkende, selv om denne Kærlighed måske nok er lidt√ i Slægt med den Passion, der kan besætte en Frimærkesamler. Hvor "Berlingske Tidende" havde det Billede fra, som Bladet bragte, vèd jeg ikke; men da det er det samme, der findes i Hr. Andersens Bog1, må det vel være fra ham. Fotografiet blev taget her i min Stue en Gang i Foråret til Brug for en Samling, der – tilligemed Stemmer på Grammofonplader – opbevares på det kgl. Bibliotek. Da De skriver, at De bryder Dem om at eje det, skal jeg sørge for, at der bliver Dem tilsendt 1 Expl.

Lev nu vel, og vær hjertelig hilset fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hr. Andersens Bog: bibliografi, hvori billedet er gengiver overfor titelbladet. tilbage