Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 14. november 1906

Spejlet

Hillerød.
14d Novb. 1906.

Kære Hirschsprung!

Tak for de to Bøger, De så elskværdigt har sendt mig. Jeg kender jo den ene; den anden glæder jeg mig til ved Lejlighed at stifte Bekendtskab med. Tak også for "Spejlet"1. Jeg har nu holdt Jubilæum i snart to Måneder2.

Jeg sender hermed Korrekturer og noget Manuskript. Slutningen skal De have med det allerførste.

En venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Spejlet: Udstillingsavisen med HPs historie "Det store Spøgelse". tilbage
[2] to Måneder: HP hentyder til 25-året for 1) debutnovellen i Ude og Hjemme 18.9.1881 og 2) debutbogen 10.11.s.å. tilbage