Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 9. november 1906

hvad jeg skrev om Kærlighed

Hillerød.
9d Novb. 1906.

Kære Hirschsprung!

Blandt det, jeg her sender Dem, er også 1st Ark, der er færdig til Tryk1. Nu foreligger altså det Spørgsmål, hvormange Ekpl De vil trykke Bogen i. Jeg beder Dem afgøre det under tilbørligt Hensyn til, at Bogen jo kommer temmelig sent, og at der ikke kan reklameres med den som en ny eller blot en halvvejs ny, ja end ikke som en omarbejdet Bog. Det er en hel Mængde Småting, alle tidligere trykt, der her er sammenarbejdede, – sådan som jeg jo også har meddelt det i den lille Notits på Bagsiden af Titelbladet. Det er alt, hvad jeg for 20 År siden skrev om Kærlighed, som her er bleven samlet i en snever Ramme; og jeg beder Dem om√ ikke at meddele andet eller mere til Boghandlerne (endsige Bladene), end hvad Notitsen2 indeholder. – Fortsættelsen af Manuskriptet skal følge om et Par Dage. Jeg har været uarbejdsdygtig i nogen Tid; deraf Forsinkelsen.

Venlig Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bogen er Ung Elskov. tilbage
[2] Notitsen:

I nærværende Udgave er Fremstillingen ført tilbage til den Jeg-Form, hvori Fortællingen oprindelig fremkom i "Ude og Hjemme". Stoffet er bleven stærkt sammentrængt. Til Gengæld er der indflettet adskillige, tildels hidtil utrykte, Smaaskildringer, der væsenlig skriver sig fra samme Tid.

Se herom i Efterskriften til Smaa Romaner 1855-1890 (1999). tilbage