Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 29. oktober 1906

Trykprøver

Hillerød.
29d Oktb. 1906.

Kære Hirschsprung!

Af de tilsendte Trykprøver synes dette, jeg her retournerer, mig bedst egnet, både hvad Skrift og Format angår; kun synes Papiret mig lidt tyndt.

Den Meddelelse om Fortællingens Omarbejdelse, der i mit Håndskrift står på et særskilt Blad, bør stå på Bagsiden af Titelbladet og trykkes med petit.

Jeg modtog igår til min Overraskelse vedlagte Anvisning på min Andel af Oversættelseshonoraret for "Lykke-Per". Jeg troede, De forlængst havde fået det sendt fra Forlaget, hvortil jeg nemlig havde givet Ordre.

Her lever vi i Rengøring til op over Øjnene. Derfor blot disse Linjer.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.