Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 17. november 1906

fraråder mig som Censor

Hillerød.
17d Novb 1906.

Kære Hirschsprung!

Jeg skulde selvfølgelig gerne stå til Tjeneste med at gennemlæse det Manuskript, De skriver om, og udtale min Mening om dets Værd. Men jeg tror, at jeg både for Deres og for min egen Skyld, med andre Ord for mine Arbejders Fremgangs Skyld hellere må lade være. Jeg har nemlig i denne Tid en Del Spektakkel med mine Øjne, jeg kan dårligt nok besørge, hvad jeg skal af skriftligt Arbejde, – jeg havde ellers forlængst sendt Dem både Korrektur og Manuskript, – og af hele den store Efterårsliteratur har jeg så at sige slet intet fået læst. Kommer nu dertil, at min Dom om Bøger vistnok er meget eensidig, at der er mange 2 sikkert fortræffelige Forfattere, hvis Arbejder aldrig gør mindste Indtryk på mig, og andre, der tiltaler noget i mig men aldeles ikke hverken det store eller det lille læsende Publikum, så er jeg sikkert på den rigtige Side, når jeg fraråder Dem at benytte mig som Censor. Jeg tror desuden, at De fuldt ud kan stole på Deres egen Smag og Indsigt. Jeg har ofte måttet beundre Deres sikre Bedømmelse og fine Instinkt. Opfat derfor ikke min Vægring som Udslag af nogensomhelst Slags Uvilje. Den er påbudt mig dels af Nødvendighed, dels af Overbevisningen om mine slette Kvalifikationer.

Jeg kvitterer for Modtagelsen af en igår modtagen Korrektur. Slutningen af Manuskriptet håber jeg at kunne sende Dem i Løbet af Ugen.

Herfra ellers intet nyt, heller ikke om mit Stykkes Teaterskæbne. 3 Jeg har vist allerede skrevet til Dem, at "Det kgl Teater" ikke vil spille det, og noget andet Forsøg har jeg endnu ikke gjort. Jeg skylder Dorph-Petersen en Visit og en√ Forespørgsel; men jeg har ikke været i Khvn i de sidste to Måneder.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Skulde De tilfældig træffe Hr. Dorph-Petersen, beder jeg Dem være så god at sige ham Grunden til, at jeg endnu ikke har gengældt hans Besøg. Men forresten må jeg vistnok nu snart ind til Byen.