Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Villa Castello, Nervi, Italien. 25. marts 1906

det rustne Sværd af Skeden

Villa Castello1
25d Marts 1906.

Kære Hirschsprung!

Skønt vi i den forløbne Uge har haft et temmelig græsseligt Vejr, befinder jeg mig udmærket her under Deres Forældres Varetægt. Her er noget af den Fred, der overgår al Forstand, og denne velsignede Ro har jeg ikke ladet ubenyttet. Jeg har her kastet mig ind i et helt nyt Arbejde, hvis Karakter måske vil forskrække Dem lidt; det er nemlig et Skuespil, et Drama i 3 Akter. I morgen bliver det 3 Uger, siden jeg begyndte på det, og jeg er nu snart færdig med 2d Akt. Når jeg om et Par Uger√ har fået også 3d Akt stablet på Benene i Udkast, pakker jeg min Kuffert og forlader Villa Castello for, inden Hjemrejsen, at se mig lidt om i nogle af de små, norditalienske Byer, jeg ikke kender, Lucca, Pistoja, Bergamo og hvad de nu alle hedder. Når jeg kommer hjem, tager jeg fat på den finere Udarbejdelse af Stykket, som da kan foreligge tidlig på Efteråret. Det er ikke nogen Dramatisering 2 af noget ældre Arbejde; det er helt nyt, om end det tilhører en Idekres, som jeg egenlig troede at være færdig med. Men de mange Angreb på den Literaturretning, jeg tilhører, og på mig personlig i Anledning af "Lykke-Per", har fået mig til endnu engang at tage det rustne Sværd af Skeden.

Jeg behøver jo ikke at bede Dem om ikke at omtale Arbejdet for nogen.

Når jeg skrev, at De måske kunde blive forfærdet over at få et Skuespil af mig, er det jo, fordi jeg veed, at Romaner og Noveller er lettere sælgelige. Jeg skal dertil sige, at mit Arbejde er beregnet paa Opførelse, og at alle Indtægter, der eventuelt vil flyde af det fra Teatre, selvfølgelig går gennem Deres Kasse. Men iøvrigt er det jo√ nærmest, hvad jeg vil kalde et "Mellembarn", og jeg håber at kunne sende Dem også et almindeligt Prosaarbejde inden Jul2.

Det er dog ikke for at meddele Dem denne Nyhed, at jeg skriver; men vi nærmer os jo d. 1stApril, til hvilken Tid jeg har adskillige Udbetalinger bl.a. til Husleje. Jeg må derfor bede Dem om til den Dag at sende min Kone hele Aprilsgagen (d.v.s. de 400 Kr) og dertil, hvad jeg endnu har til gode fra Marts, vistnok 55 Kr. 3 Senere kommer jeg nok også til at hæve√ lidt flere af mine Rejsepenge; men Fru Mann skriver mig til, at Insel-Verlag nu har begyndt Trykningen af "Lykke-Per", så fra den Side vil der jo altså snart komme Dækning.

Fra Deres Forældre kan jeg hilse. Til min store Forundring og Beundring synes de endnu ikke at være blevne kede af mig, og idag har jeg dog været her i 3 Uger. Vi lever det hyggeligste Familjeliv, men sees kun om Aftenen. Morgenteen drikker jeg, før Deres Forældre er stået op, og Frokosten spiser jeg for mig selv inde i Byen ved Et-Tiden. Til den Tid har jeg kun sagt det ene Ord "Godmorgen" til Frk. Michaëlis3, vort fælles, tavse Forsyn, Villa Castellos gode Husfé.

Hjemmefra hører jeg kun godt, og det er det allerbedste af det hele. Tak for Deres lille Brev forleden, og Tak for Besørgelsen af Pengene til min Broder. Og mange Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Villa Castello: fra 1903 opholdt Pauline og Heinrich Hirschsprung sig om vinteren i Nervi i en lejet bolig "Villa Castello". tilbage
[2] Prosaarbejde inden Jul: Det blev ikke tilfældet. Hirschsprungs næste prosaarbejde af HP blev den diminutive Det store Spøgelse i oktober 1907. tilbage
[3] Frk. Michaëlis: husbestyrerinden Louise M. tilbage