Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Nervi, Italien. 8. marts 1906

kun Solskin og Varme

[8.3.19061]

Kære Hirschsprung!

Vil De ikke være så god at sende 142 Kr. 50 Øre pr. Postanvisning til Hr. Pastor H.P. Pontoppidan2, Spjellerup pr. Karise. For at Adressaten ikke skal være i Uvidenhed om Forsendelsens Hensigt, er det måske bedst, at jeg står som Afsender eller dog som den, fra hvem den kommer.

Her står alt godt til. Jeg er virkelig kommen i den syvende Himmel her ovenover Eden. Både inde og ude møder mig kun Solskin og Varme. Mange Hilsner.

Deres hengivne
H. P.

 
[1] Postkort (cartolina) adresseret til "Hr. Forlagsboghdl Hirschsprung. / Silkegade / København. K / Danimarca". Poststemplet "Genova / Ferrovia – 8/3-06" og "Kjøbenhavn K. 11.3.06". tilbage
[2] Han Peter Pontoppidan: Intet vides om hvorfor HP ønskede beløbet sendt til sin bror. tilbage