Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 18. oktober 1903

Kritikerne bryder jeg mig ikke om

18de Oktb.1903. Hillerød.

Kære Hirschsprung!

Jeg er temmelig medtaget af Forkølelse, ellers var jeg nok kommen ind til Byen og havde da søgt Dem. Nu må jeg holde mig lidt i Ro. Tak for de 3 Ekpl. af "Sandinge Menighed". Bogen ser lidt tynd ud, – og var det mon rigtigt at udgive den just som min helt nye Bog1 var udkommen? Jeg håber det bedste for den og Dem og mig selv. Jeg plejer at få 20 Friekpl men har dennegang ikke Brug for så mange. Jeg vilde dog gerne have endnu 12 Ekpl, deraf Halvdelen med Bind (som dog bliver at opføre på min Gældsliste). Et særlig fint Ekpl vilde jeg gerne kunne sende Deres Moder. – Kritikerne bryder jeg mig derimod√ ikke om; – dog, skulde "Dannebrog" skrive noget om Bogen, vilde jeg gerne se det. Borchsenius læste nemlig i sin Tid Korrektur på 1st Udgave, hvorfor jeg nu har sendt ham denne2. Af begge Grunde læser han 2 måske Bogen med mere Opmærksomhed end de fleste, og det kunde more mig at se, hvad for Bemærkninger han kan have at gøre om Omarbejdelsen.

Og så Tak for det idag modtagne Værk af Hr. Rytzebecher. Bøgerne stabler sig allerede op på mit Bord. Jeg fik samtidig sendende en Bog af en Anonym – "Det gamle Land" af Homo Sum3. Hvem mon det er?

Nu må De gøre Dem Flid for at sælge rigtig mange Ekpl. af "Sandinge Menighed". Kunde vi være så heldige at få den udsolgt, kom vi jo lettere over det brændende Spørgsmål om Pengefor√strækningen. Fra Nansen har jeg siden min Hjemkomst haft to Breve4, hvorom vi skal tale, når vi træffes.

Venlige Hilsner herfra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: Lykke-Per. Hans Rejse til Amerika udkom 14.10. og Sandinge Menighed 16.10.1903. tilbage
[2] Borchsenius: Bibliografien har ikke noteret nogen anm. af Borchsenius, og der er heller intet brev fra ham bevaret om bogen. tilbage
[3] Homo Sum: pseudonym for Vilh. Østergaard. tilbage
[4] Breve: fra Peter Nansen til Pontoppidan: 6.10.1903 og 13.10.1903. tilbage