Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 1. oktober 1903

Besøg hos Lundegård

1st Oktb. 1903. Hillerød.

Kære Hirschsprung!

Mange Tak for det modtagne Resthonorar, for hvilket Kvittering medfølger. Jeg sender samtidig de "jyske Breve", som jeg har læst med Fornøjelse, uden at jeg dog har fundet noget særlig bemærkelsesvædigt ved dem, sådan som den Brevskriver, hvis Brev De lod mig læse. Men da Kjær jo er Anmelder i "Verdens Gang", har dette Brev måske også haft en særlig Mission.

Om min Samtale med Bojesen fik jeg jo igår sendt Dem et Par hastige Linjer. Jeg fastholdt altså mit Standpunkt, idet jeg erklærede, at det var mig i højeste Grad imod at være bleven solgt til Gyldendals Forlag. – Men vi vil tale nærmere derom, når vi ses. Foreløbig tænker jeg på at tage en lille Rekreationstur til Grenna (ved Jønkøping); efter√ disse Dages 2 Omtumlen på Forretningslivets rørte Vande føler jeg Trang til en lille Tids Hvile mellem stille√ Søer og Skove. De veed, at Lundegård bor deroppe, og jeg har længe skyldt dem et Besøg.

Måske ses vi dog forinden, dersom Vejret holder sig.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.