Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hotel Kong Frederik, København. 30. september 1903

det gyldendalske Sammensurium

[Hotel Kong Frederiks brevpapir. Vestervoldgade 25, Kbh.] Onsdag [30.9.19031]

Kære Hirschsprung!

Jeg rejser hjem iaften (om en Timestid). Min Samtale med Bojesen havde intet særlig bemærkelsesværdigt ved sig. Jeg fastholdt min Vægring ved at binde mig yderligere, det være sig ved Penge eller Løfter, og jeg søgte at lade ham begribe, hvor dårligt det gyldendalske Sammensurium vilde passe for mig. Nu lader jeg altså rolig Tiden gå.

Tak for Deres Besøg; det var kedeligt, De gik forgæves. Venlig Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] jf. brev 1.10.1903. tilbage