Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 4. november 1901

en god, dansk Bog

4d Novb 1901. Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Denne Gang troer jeg at kunne anbefale det Manuskript, jeg har modtaget fra Dem til Bedømmelse. "Ved Hoksør Fjord" er vel ingen betydelig Bog1, Forfatteren stræber ikke højt i sin Skildring, og der er noget mere "Roman" i Fortællingen, end den vel kan bære; men den er velskreven og ikke uden dramatiske Konflikter, der holder Opmærksomheden vågen. Den har endelig flere smukke Partier, der vil tiltale mange Læsere. At den tilligemed er let farvet af et "religiøst" Livssyn vil jo også bane Vejen for den. Så mangler den til Fuldstændiggørelse heller ikke et humoristisk Element – den√ er med andre Ord en god, dansk Bog. Jeg anbefaler den hermed til Deres Velvilje.

P. Hansens Litteraturhistorie2 tilbagesender jeg med Tak for Lånet3. Kappel Bøckers Bog4 skal jeg retournere, såsnart jeg får den læst. Og Tak for "Ordenes Liv"5, som det har moret mig at læse.

Venlige Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: H.T. Rützebeck: Ved Hoksør Fjord, 1902. tilbage
[2] Illustreret dansk Litteraturhistorie fra 1886 kom i ny udgave i 1902. tilbage
[3] HP kommenterer altså ikke det heri nye afsnit om hans forfatterskab. tilbage
[4] Bog: formentlig romanen Kristine Ilum. En Landsbyhistorie, 1902. tilbage
[5] sprogforskeren Kristoffer Nyrop (1858-1931) udgav 1901-34 de populærvidenskabelige essays Ordenes Liv i seks bind. tilbage