Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 8. december 1901

Karl Larsen virkelig beundringsværdig

8d Decb. 1901. Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Blot et Par Linjer til Tak for de venligst tilsendte Bøger. Jeg har i de sidste Uger været Patient og er endnu meget skrøbelig, så jeg ikke kan komme i Luften, hvilket vil sige det samme som, at jeg hverken kan gø eller gabe, hvorfor det da også er gået småt med at studere Juleliteraturen. Herman Bangs Bog1 har jeg dog nu fået læst. Den er vist ikke uden Lyde; men jeg synes dog, det er en betydelig Bog, og det har undret mig, at "Politiken" ikke har nævnt den med et Ord. Dersom De ikke havde været så elskværdig at sende mig den, kunde jeg have været i Uvidenhed om, at den overhovedet var udkommen.

Karl Larsens nye Bog2 har jeg også læst; den er jo på en vis Måde "uden Lyde", og som Kunstværk betragtet er den virkelig beundringsværdig. Men mere end Skelettet til et Digterværk er den vel alligevel ikke.

Idag har jeg fået "Juleroser" ind ad Døren, 2 så veed man hvad Klokken er slået. Så står Julen for Døren. Om jeg kan blive rask nok dertil, og der√ ingen yderligere Uheld støder til, rejser vi atter sammen bort i Juleugen, lukker Huset for at vende tilbage i Begyndelsen af Januar. Vi skal ned til min Svoger og Svigerinde, Skovriderfolkene på Lindersvold i Sydsælland, hvor der hvert År er stort Julekalas.

Mon De idag er til Bryllupsmiddag hos det nygifte Par3 Anton-Ella-Melbye-Hancke? Jeg fik Indbydelse men måtte desværre give Afkald også på den Fornøjelse. Jeg har ikke været udenfor Snertinge uden i Eftersommeren og genser næppe København i dette År.

Ja, Lykke-Per4 fik De jo en lille fransk Visit af. Jeg har forresten slet ikke hørt noget om, hvorvidt man har modtaget ham√ på alle de 2300 Steder, hvortil han var adresseret, og om man overhovedet har fundet ham præsentabel. Men det er også ligemeget.

Modtag nu en venskabelig Hilsen fra os alle gennem

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: Det graa Hus. tilbage
[2] Bog: En Kvindes Skriftemaal. tilbage
[3] Par: visedigteren og revyforfatteren Anton Melbye (1861-1929) blev 6.12.1901 borgerligt gift i Kbh. med forfatterinden Ella Hancke (1877-1960). tilbage
[4] Lykke-Per. Hans store Værk udkom den 21.11. i 2300 ekspl. tilbage