Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 2. januar 1902

pludselig ingen Penge i Huset

2d Jan. 1902 Snertinge

Kære Hr. Hirschsprung!

Så er De altså virkelig kommen tilbage fra Deres Voxenkollen-Udflugt. Jeg havde dog i Deres Sted ikke skyndt mig så meget med at forlade den norske Sne for at vende hjem til vort Søle. De sidste Dage her har jo været forfærdelige, så rimeligvis fortryder De nu også, at De ikke blev deroppe over Skyerne, hvor Himlen dog af og til er blå1.

Vi har levet en trist Jul her hos os, ikke alene på Grund af Vejret. Nogle Dage før Jul blev Børnene syge, endog temmelig alvorligt, og endnu er de langtfra raske. Vor Julerejse til vor Familje i Sydsælland blev der således ikke noget af.

De har vel hørt, hvorledes jeg under Deres Fraværelse en Dag pludselig opdagede, at vi ingen Penge havde i Huset, og hvorledes jeg da telegraferede til Schubotheske Forlag. Umiddelbart efter kom imidlertid den Sum, jeg længe havde ventet på, så jeg straks kunde tilbagesende, hvad Forlaget havde været så elskværdig at sende mig herud.

2 Tag nu mange Hilsner med gode Ønsker for Nytåret! Og Tak for Deres Hilsen og for Bøgerne, som De sendte mig før Jul. "Sprogavl" er en Bog2, jeg har megen Glæde af, omend den falder lidt langtrukken.

Også min Kone sender Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] jf. Drachmanns vise "Du retter tidt dit Øjepar" med omkvædet "…oven over Skyerne er Himlen altid blaa" fra digtsamlingen Ranker og Roser, 1879. tilbage
[2] Bog: Per Sprogvild (Ernst Møller): Dansk Sprogavl. Tanker og Fantasier, 1901. tilbage