Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 17. januar 1902

vort samlede Mellemværende

17d Jan. 19021. Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Først et ubehageligt Spørgsmål. – Jeg har ikke fået mine Penge til at slå til ved dette Nytårsskifte, og jeg har jo allerede anbragt mine Finanslovspenge lige indtil 1st Maj. Ikke desmindre vil jeg spørge Dem, om De vil forstrække mig med 350 Kr, enten mod nye Finanshovedkassekvitteringer eller på anden Måde. Ved det sidste tænker jeg på, at vi dog nu må se at komme til en Afgørelse af vort samlede Mellemværende, og når jeg kommer til Byen engang, må vi se at få lagt en Slags Plan dertil. Jeg håber, det skal lykkes mig at få en Ordning på Sagen uden at gå andre berettigede Fordringer på mig og mit Arbejde for nær. Såsnart jeg får Hovede dertil, kommer jeg til Byen; men de sidste Ugers ustanselige Storme har gjort mig ganske ør.

Om Knudsen-Hjortø's Bog2 kun dette idag, at jeg har læst den, og at jeg finder, at Deres Dom om den er fuldstændig korrekt; men jeg må opsætte til imorgen at udtale mig nærmere om den, da jeg i Øjeblikket 2 er for ødelagt dertil; og jeg vil også nødig i al for høj Grad sammenblande Litteratur- og Pengeanliggender, især ikke, sålænge det er de sidste, der optager mig mest. Jeg vilde ønske, jeg ejede noget af Herman Bangs Talent for Oplæsning, hvilket han jo netop i denne Tid udnytter til stor pekuniær Fordel for sig. Jeg har tænkt på, at jeg måske kunde opnå noget lignende ved at optræde som Taskenspiller eller ved at rejse rundt med et Mester Jakel-Teater eller med en Hunde- og Abecirkus; men endnu har jeg ikke kunnet bekvemme mig til at slå mig ind på nogen af disse Virksomheder, skønt det ikke har manglet mig på Opfordringer dertil.

Jeg savner København, Omgang, Mennesker, fornuftig Samtale, lidt Musik, lidt Kunst, – men frem for alt de 350 Kr, som jeg må have, om jeg så skal stjæle dem. I fem Måneder har jeg ikke været udenfor Snertinge; og her er ingen Mennesker, jeg kan tale med, og ingen anden Musik end Stormen.

Tag nu en venlig Hilsen herfra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] 2: rettet af brevskriveren fra 1. tilbage
[2] Bog: Knud Knudsen-Hjortø: Kraft, 1902. tilbage