Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 15. oktober 1900

De foretrak en anden

15d. Okt. 1900. Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Først en Lykønskning i Anledning af Deres Søsters Giftermål1, som hun har været så elskværdig at give os Meddelelse om. Forhåbentlig nåer jeg med det allerførste ind til Byen og får Lejlighed til personlig at lykønske Deres Forældre. De Nygifte er rimeligvis allerede på Bryllupsrejse.

Dernæst skylder jeg Dem Tak for en Række tilsendte Bøger, af hvilke foreløbig kun Troels Lunds2 er bleven læst. Jeg såe, at Frk. Hanckes3 blev forholdsvis venligt modtaget i "Politiken", mens jo hendes første Bog4 blev slemt medtaget samme Sted. Det forstår jeg ikke. Men mulig har jeg set for lyst på den første, for mørkt på den sidste, og Mellemproportionalen svarer vel i så Fald til det Indtryk, "Politiken" nu har fået af hendes Forfatterpersonlighed. At hæve den sidste Bog på den førstes Bekostning er imidlertid en Urimelighed.

2 At jeg selv har begået en Bog5, har De jo set. Dersom De også har læst den, kommer De måske ved Lejlighed i Tanker om, at jeg engang fortalte Dem Indholdet af den og tilbød Dem den, men at De foretrak en anden, som jeg aldrig har fået færdigskreven6. Om dette sidste Punkt må vi tale, når De engang kommer herud, eller når vi på anden Måde sees. Jeg har, ærlig talt, længe ventet Dem herude. Nu bryder jeg op herfra men efter al Sandsynlighed kun for en meget√ kort Tid, og da jeg lever – og vedblivende kommer til at leve – ganske ene herude, vil De forstå, at jeg er taknemlig for Selskab. Min Kone, hvis Helbred efter 4 Måneders Sygeleje ikke havde bedret sig√, blev tilsidst indlagt på Diakonissestiftelsen, hvor hun nu er og foreløbig bliver. Børnene er sat i Pension. Jeg lever her altså ene med Hønsene og Tjenestepigen. Lundegård, som jo er i Kbhvn. for Tiden, har anmeldt sit Besøg, men jeg har endnu ikke set noget til ham.

Nu blot en venlig Hilsen og på snarlig Gensyn.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Søsters Giftermål: Ellen (1870-1948) blev 13.10. gift med psykiateren Einar Brünniche (1866-1932), elev af HPs broder Knud Pontoppidan (om hvem han skrev en fremragende nekrolog). Ægteparret var med i gavebrevet til HPs 70-årsdag. Det var deres søn, Eigil Brünniche (1906-1995) der blev direktør for Den Hirschsprungske Samling og lå inde med de mange breve fra HP til morbroderen. Nogle sene breve fra hende til HP er bevaret. tilbage
[2] Troels Troels-Lund: Sundhedsbegrebet i Norden i det 16. Aarh. tilbage
[3] Ella Hancke, f. Abrahamson (1877-1960): Ungdomsaar. Novelle (1900; udg. på Schubothe). tilbage
[4] første Bog: Ruth Erlandsen. Roman udg. 1899 på Schubothe. tilbage
[5] en Bog: Lille Rødhætte udkom 6.10. hos Bojesen på Det Nordiske Forlag. tilbage
[6] aldrig færdigskrevet: det er ikke til at sige hvad der her er tale om. HP udgav ikke flere nye bøger hos Hirschsprung. tilbage