Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 18. oktober 1900

Hr. og Fru Lundegård

18d. Oktb. 1900. Snertinge

Kære Hr. Hirschsprung!

Tak for Deres Brev, hvori De bl.a. også omtaler Hr. og Fru Lundegård. Jeg har for c 8 Dage siden et Par Ord fra Lundegård, hvormed han meddelte mig sin Ankomst til Kbhvn samt, at han ventede sin Hustru dertil om nogle Dage, men at han forinden vilde gøre mig et Besøg her, dersom jeg var hjemme. Jeg skrev så straks til ham, og da han ikke havde opgivet nogen Københavnsk Adresse, sendte jeg Brevet under hans Navn til det Hotel, hvor han plejer at tage ind (Grand Hotel Nielsson, Holbergsgade). Siden har jeg jo gået herude og ventet på at se ham eller i det mindste at høre fra ham; men ingen af Delene er sket. Jeg frygter nu for, at han 2 slet ikke har modtaget mit Brev; og dersom De, hvad jeg antager, veed hans Adresse, beder jeg Dem om at sætte Dem i Forbindelse med ham og meddele ham Indholdet af disse Linjer. Dersom det havde være mig muligt, var jeg selv straks taget ind til Kbhvn; men før om et Par Dage kan jeg ikke komme. Jeg håber imidlertid da at træffe både ham og Fruen; men endnu gladere havde jeg selvfølgelig været ved at kunne se dem begge herude.

Blot disse Ord idag og en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.