Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 8. august 1900

Havluft og Strandbade

8d Avg. 1900. Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Nu vil jeg ikke vente længer med at sige Dem Tak, fordi De erindrede min Fødselsdag; jeg havde jo håbet, at jeg havde kunnet takke Dem personlig herude, og vor Gæsteseng (foruden 54 Kroner) har ventet Dem Uge efter Uge. Nu bryder vi op herfra for dog at få lidt Havluft og Strandbade, før Sommeren slutter; men mere end√ et Par Uger bliver jeg for min Del ikke borte, og måske knap nok så længe. Vor Rejse går heller ikke længer end ud til Kallundborg-Kysten, så vi bliver i det hjemlige Farvand.

Jeg var forleden i Kbhvn for at træffe mine store Børn men måtte straks hjem igen, ellers havde jeg set ind til Dem. Når jeg kommer tilbage hertil, skriver jeg til Dem; måske kan 2 De til den Tid få Vejr og Tid til at kigge herud. Her har vi længe savnet Solskin, og det har vel ikke været anderledes hos Dem.

En hjertelig Hilsen fra os begge.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.