Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 2. april 1900

lidt kvindefri Ironi

2d April 1900. Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Det gør mig meget ondt at måtte sige det, men Frk. Hanckes ny Bog1 synes jeg slet ikke om. Den kunstneriske Alvor, der prægede hendes første Bog og gjorde den så lovende, savnes her. – "Ungdomsår" kan i det højeste gælde for et løst Udkast til en Bog – eller rettere til et Par Kapitler af en Bog, for jeg har Fornemmelsen af, at den oprindeligt er tænkt meget større, og at det foreliggende kun er et Brudstykke af et ufuldført Hele. Men selv som sådant er det ikke godt. Vidnede "Ruth Erlandsen" om en mærkelig sluttet Kraft, så tyder denne Bog på en Sindets Adspredthed, der iøvrigt ikke er ualmindelig hos en Forfatter, når han skriver sin anden Bog. Den for alle Kvinder så bedårende Sanger bedårer i hvert 2 Fald ikke den mandelige Læser, han synes mig altfor godtkøbs; og Minna selv finder jeg også temmelig uinteressant. Den fede Grosserer er den bedst tegnede Figur, om end langtfra ny, og der er√ i Skildringen af Kabinets-Middagen enkelte morsomme Ting. Der bryder her lidt kvindefri Ironi frem gennem Trivialiteten. Men det er ikke nok – og Ironi er efterhånden bleven en billig Vare i vore Dages Poesi.

Jeg er overbevist om, at Frk Hancke vilde gøre sig selv – og også Dem – en dårlig Tjeneste ved at udgive denne Bog. De, der ikke kunde eller ikke vilde anerkende Talentet i "Ruth Erlandsen", vilde nu hovere; og de, der har lært at holde af hende og tro på hende, vilde føle sig skuffede, således som sikkert både De og jeg er bleven det. De må sige til hende, at hun må tage bedre fat. Hun hører åbenbart√ ikke til dem, der ryster sine Bøger ud af Ærmet; hun føder dem tungt, med Smerte og Besvær, 3 store og omfangsrige, som det er hende naturligt at gøre dem. "Ungdomsår" er en Abort, sådan som Forfatteres 2de Bog ofte bliver det. – Den 3de bliver nok bedre.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

De vil nok gøre mig den Tjeneste at lade medfølgende Anvisning hæve for mig og sende mig Beløbet med Fradrag af Portoen. Tak!

 
[1] Bog: Ella Hancke: Ungdomsaar, 1900. tilbage