Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 25. marts 1900

"Vagten" i gevær

25de Marts 1900 Snertinge

Kære Hr. Hirschsprung!

Nej, medfølgende Manuskript har ingen Værdi. De første Sider synes at love noget, men jo længere man kommer hen i Fortællingen, des skrækkeligere bliver den. "Vagten"s sidste Hefte er jo broget nok, adskillige af Bidragene vidner jo også om Talent, men i sin Helhed forekommer Indholdet mig ikke forjættelsesrigt. Men ud√ af et enkelt Hefte lader der sig jo ikke forme en Dom, og at der virkelig er Grøde i den yngste Literatur, derom 2 er der jo næppe Tvivl. Et andet Spørgsmål er det jo, om det allerede skulde være nødvendigt at have et særligt Tidsskrift for dem. Foreløbigt repræsenterer de næppe nogen bestemt "Bevægelse", som kræver eget Organ. Nu får vi se, hvad De og Deres Kollega beslutter Dem til i dette Spørgsmål.

Modtag venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.