Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 10. april 1900

ikke værdig

[tirsdag] 10d April 1900 Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Blot et Par Ord i Hast, da jeg kan tænke mig, at De gerne vil have Fru Reumert1s Manuskript tilbage inden Påske2, og Posthuset her lukker om få Minutter. – Jeg har sat et Blyantkryds oppe i Hjørnet på Titelbladene af de Fortællinger, jeg har fundet nogenlunde brugelige, dog er kun "En Venskabstjeneste" af virkelig Værdi; men den er også meget morsom. De øvrige (ɔ: Ikke Brudefortællingerne) synes mig ganske umulige, og i 2 [det] hele er Samlingen ikke værdig for det Schubotheske Forlag.

Hvilket hæsligt Vejr vi har i disse Dage! Her er Influenza, Dårlighed som alle andre Steder, og Brændsel er her næsten ikke til at opdrive, så jeg håber på Varme og Forår til Påsken. Her får vi noget Familje-Besøg, der næppe vilde interessere Dem, ellers vilde jeg have spurgt Dem, om De ikke kiggede herud i Helligdagene. Men skal dette Vejr vedblive, vil her ikke blive rart at være; og jeg vil derfor slet ikke foreslå Dem at vove Dem herud nu under disse Forhold.

Venlige Hilsner og Tak for Besørgelsen af Pengene.

Deres hengivne
H. P.

 
[1] Ellen Reumert (1866-1934) debuterede i 1892 hos Reitzel, udsendte i 1894 og 1899 bøger hos Gyldendal. Hendes næste bog, Franchezza, udkom i 1904 på Alex. Brandts Forlag hvor hun blev også da Lybecker overtog det efter 1909. tilbage
[2] Påske-søndag 15. april. tilbage