Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 23. april 1900

i min Brak-Stemning

d. 23d April 1900. Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Det var et sørgeligt Produkt, De på Hr. Reitzels Anbefaling sendte mig, og på ham må Ansvaret falde for, at De og jeg har spildt vor Tid med at gennempløje en så øde Ager, hvor end ikke den blindeste Høne vil kunne finde et Korn.

Jeg var forleden en lillebitte Sviptur inde i Kbhvn i Anledning 2 af Martin Goldschmidts Doktordisputats. De veed, jeg kender ham fra et Møde i Italien og siden har holdt meget af ham. Jeg vilde også have kigget ind til Dem men nåede det ikke. Jeg vilde blandt andet have sagt Dem, at de Penge fra Overformynderiet bliver holdt tilbage for længere Tid1, end jeg havde ventet; – men jeg håber, De ikke savner Deres Andel; ellers beder jeg Dem bare give et Anskrig.

Nyt? – Intet. Hønsene herude lægger Æg. Stikkelsbærbuskene grønnes, Bonden går og pløjer. 3 Kun jeg bliver i min Brak-Stemning og kan ikke rigtig få Spaden i Jorden. Men Kræfterne tiltager alligevel; jeg må vistnok snart kaldes ganske restitueret. Når De skriver til Deres Forældre må De ikke glemme at hilse fra mig.

Herfra hilses De selv af alle.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] for længere Tid: < længere Tid tilbage (rettet af HP med små tal over ordene). tilbage