Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 1. maj 1900

Overblik

d. 1st Maj. [1900] Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg savner Slutningen af Manuskriptet "I Elborg" og beder Dem om, at De vil sende mig det. Jeg tilstår, at Forfatteren foreløbig ikke har overrasket mig særligt, hverken ved nogen dyb Originalitet eller ved sin Stils Finhed eller Kraft; men samtidigt må jeg bekende, at hans Bog interesserer mig, og jeg vil nødig undvære Fortsættelsen.

Tak for den tilsendte Bog om "Vor Viden"1 Tænk, at vi ikke veed mere, end hvad der kan√ sammenfattes på 200 Tryksider! Jeg glæder mig til at læse Bogen. Når man på 2-3 Timer kan få et Overblik over menneskelig Viden, måtte man være guddommelig doven, om man ikke vilde forskaffe sig det.

Forresten længes jeg snart efter at se et lille Glimt af Dem selv; men så længe Vejret 2 holde sig så vinterligt, vil jeg ikke bede Dem om at se herud; og selv har jeg under sådanne Forhold heller ikke rigtig Lyst til at forlade mit Vinterhi. Idag skriver vi d. 1st Maj, og endnu har vi jo kun akkurat sporet Foråret.

Venlige Hilsner fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Vedlagte Anvisning beder jeg Dem gøre mig den Tjeneste at hæve for mig ved Deres Bud, og tilskikke mig Beløbet. Samtidig tillader jeg mig at bemærke, at min Postadresse er Snertinge alene (ikke pr. Jyderup). Postmesteren kunde blive sort i Ansigtet af Harme, fortælles der, når man reducerer hans Kontor til et Brevsamlingssted. Og Brevene bliver desuden forsinkede.

 
[1] "Vor Viden": S. Neuhaus og C. G. Casse: Vor Tids Viden om Naturen og Mennesket udkom det år. tilbage