Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 19. november 1896

sidder med et stort Arbejde

Stenløse.
19d Novb 96.

Kære Hr. Hirschsprung!

Tak for de norske Aviser1, som jeg efter Deres Ønske hermed tilbagesender.

Iovermorgen flytter vi herfra; min Kone og Børnene flytter ind i en 3 Værelsers Lejlighed i Bakkegårds Allé; jeg for mit Vedkommende må så se at klare mig som Ungkarl så godt jeg kan. Helst var jeg bleven herude, 2 men jeg har ikke kunnet få så meget som en énøjet Heks til√ at holde Hus for mig. Tidspunktet vilde derfor have været meget passende til en Udenlandsrejse for mig; men jeg sidder med et stort Arbejde2, som jeg ikke kan udføre i det Fremmede, i hvert Fald ikke på sådanne Steder, hvor jeg risikerer at få for mange nye Indtryk, – det vilde virke forstyrrende på den Stemning, hvorunder Arbejdet er undfanget. Trods de 800 Kr, Hr. Kontorchef Weiss har holdt op for Øjnene af mig som en Mulighed 3 – og alene Udsigten til dem har jo også sin Værdi – bliver jeg foreløbig helst hjemme eller tager i hvert Fald kun til kendte Steder, hvor jeg kan få Ro til at arbejde. Jeg er lidt ked af nu igen på mine gamle Dage at begynde på at leve Zigøjnerliv, men vi kunde ikke finde en større Lejlighed til rimelig Pris, – og så valgte vi den Udvej.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] norske Aviser: indtil 17.11. havde der stået anmeldelser i fire norske aviser, heriblandt af Carl Nærup i Verdens Gang. tilbage
[2] stort Arbejde: Lykke-Per; jf. brev til ministeriet 11.1.1896. tilbage