Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 6. november 1896

ladet mig tjene så godt på "Højsang"

Stenløse.
6t Novb 96.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg var i Byen i Forgårs for at søge efter Lejlighed og vilde da også have kigget ind til Dem i Silkegade. Det lykkedes mig imidlertid ikke at få Tid, og nu sender jeg Dem da herved min Tak, fordi De har tænkt på mit Vel ved at tale med den kultusministerielle Kontorchef. Jeg har nu rigtignok min stille Tvivl om 2 Muligheden af at opnå et Rejsestipendium. For to År siden søgte jeg et sådant, men Ministeriets anden Kontorchef, Hr. Stemann, med hvem jeg talte om Sagen, mente på Forhånd, at der ingen Udsigter var for mig. Og jeg fik da heller intet. Det Ancherske Legat har jeg derimod√ haft for mange År siden.

Og – ærlig talt – det vilde også være utaknemligt af mig, om jeg netop nu ansøgte om ekstraordinær Understøttelse. Efter at De har ladet mig fortjene så godt på "Højsang", har jeg ingen Ret 3 til at klage og endnu mindre Lyst end ellers til at tigge – og uden Tiggeri får man ingenting hos Ministeriet. Nu ønsker jeg blot, at jeg havde fundet en Lejlighed for Vinteren. Min Kone er i Byen i Dag; forhåbentlig kommer hun hjem med en Oliegren. Da vi ikke har kunnet finde nogen passende Bolig ude på Landet, har vi bestemt os til endnu en Gang at forsøge Lykken i Kbhvn.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.