Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårds Allé 14. 21. november 1896

hilse på Dem og Deres Forældre

Bakkegårds Allé 14.
V. [21.11.1896 eller senere1]

Kære Hr. Hirschsprung!

Min Kone og jeg havde haft i Sinde at gøre en Visit i Bredgade for at hilse på Dem og Deres Forældre i Dag; men vi kom da til at tænke på, at vi dog ikke vilde træffe Dem hjemme på en Hverdag. Min Kone vilde jo specielt have takket Dem for den smukke Gave, De har overrasket hende med, – nu må vi opsætte Visitten til en anden Gang.

Derimod glæder vi os til at se Dem herude. Vi er hjemme i Morgen Aften, og De er meget 2 velkommen.

Selv siger jeg Tak for Tilsendelsen af "En dansk Students Æventyr"; den vil De nok få Fornøjelse af.

På Gensyn altså,

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] dateret i henhold til flytningen. tilbage