Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Lellinge Skovridergård, pr. Køge. 4. oktober 1895

nu er jeg ledig

4d Oktb 95. Lelling Skovridergård
pr. Køge

Til
D'Hr. Lübecker & Hirschsprung
Kbhvn.

For det Tilfælde, De endnu tænker på at udgive den Serie illustrerede små Romaner, hvorom De i sin Tid tilskrev mig, skal jeg herved efter Løfte meddele Dem, at jeg nu er ledig1 og i Stand til at modtage Deres den Gang gjorte Tilbud, som jeg blot beder Dem nærmere at præcisere.

Med Højagtelse
Henrik Pontoppidan

 
[1] nu ledig: Ledig og ledig, HP havde ikke helt afsluttet Dommens Dag der først udkom 21. nov.; jf. hans brev til Gustav Philipsen af 26.10. tilbage