Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Lellinge pr. Køge. 28. september 1895

Rettelser


Lørdag.
Lellinge
pr. Køge

Kære Hr. Philipsen!

På Mandag afsender jeg 4d Bog og måske 5te med … dog, det sidste tør jeg ikke love. Men allerede i Dag må jeg have et Par Linjer afsted for at bede Dem gøre mig en Tjeneste i fælles Interesse. Dersom 3d og 5t Ark ikke er trykt, vilde jeg meget gærne √ Pag 43 og 78 have foretaget de Rettelser, som medfølgende Blade1 betegner. Når jeg henvender mig til Dem derom, er det, fordi jeg allerede selv for√ adskillige Siders Vedkommende har sat Trykkeriets Langmodighed på Prøve og ikke tør gøre det mere på egen Konto. Skulde Rettelsen nu kunde lade sig foretage, behøver jeg selvfølgelig ikke derfor nogen ny Korrektur; og jeg er også naturligvis villig til at bestride de med2 dermed forbundne Udgifter.

Venlig Hilsen Deres hengivne
H Pontoppidan.
 
[1] medfølgende Blade: er udtaget. tilbage
[2] med: overstregning glemt – formentlig fordi brevet er skrevet i stor hast. tilbage