Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Lellinge pr. Køge. 25. september 1895

en lille Digter til 1000 Kr


Onsdag1
Lellinge
pr. Køge

Kære Hr. Philipsen.

Flytning, Sygdom, Indkvartering og endnu nogle andre Kvaler har forsinket Fuldendelsen af "Dommens Dag". Fjerde Bog skal jeg dog afsende til Dem om få Dage, og rimeligvis vil femte Bog følge i Slutningen af næste Uge; så kan Bogen vel nok komme ud i de midterste Dage af November, hvad vel må kaldes en passende Tid. Hele Bogen bliver noget mindre end påregnet, nemlig c 20 Ark, idet jeg har fundet det rigtigst at afkorte Beskrivelsen af Mødet på Højskolen. Jeg håber nu, at vi 2 begge skal få lidt Fornøjelse af Bogen. Jeg selv har haft Glæde af at skrive den, og lidt af Forfatterens Glæde meddeler sig vel altid selv til den vrangvilligste Læser. Men forøvrig er jeg nu også tilfreds med at kunne forlade den Verden, hvori Bogens Personer bevæger sig. På en Måde har det været et højst utaknemligt Arbejde at skildre vor Højskolebevægelse, der fór op med Løvemod og faldt sammen med fåreagtig Forknyttelse. Nå, det er da heller ikke denne Del men det perspektiviske i Fortællingen, der har interesseret mig. Men Stoffet har været for tungt og er derfor ofte blevet uigennemsigtigt. –

Jeg kommer næppe til Byen, før Bogen er færdig, og må da vente så 3 længe med at se Rohdes Billede af mig, skønt Deres Udtalelser om det rigtignok gør mig dobbelt længselsfuld efter at betragte det. I det Hele længes jeg lidt efter Kbhvn. som jeg nu ikke har set i snart 5 Måneder. Men jeg har ikke Råd til at ekstravagere, skønt jeg i Dag ser, at "det unge Menneske"2 – for at tale med Pater Rüdesheimer – også for de næste tre År har beskænket mig med 1000 Kr. Ved samme Lejlighed så jeg den lange Navne-Liste på de andre skrivende Mænd, som en tålmodig Rigsdag understøtter, og jeg søgte at udregne i Hovedet følgende Reguladetri-Stykke: Når Ernst v. d. Recke får 2000 Kr årlig, hvor lille en Digter må man da være for at gøre sig værdig til 1000 Kr?

Modtag nu en Tak for Deres Brev og en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

Kierkegårds Bog er afleveret til Biblioteket eller 4 bliver det i hvert Fald i Dag, så jeg kan ikke sende Dem den.

Jeg har endnu ikke modtaget et eneste rentrykt Ark, – men måske ventes der på Billederne.

 
[1] Skjerbæk daterer brevet til 25.9.1895. tilbage
[2] det unge Menneske: den nye kultusminister V. Bardenfleth (der optræder uden navn i Dommens Dag) [B&Bs note; V. Bardenfleth (1850-1933) blev kultusminister i regeringen Reedtz-Thott 7.8.1894, kan det passe at det er ham der hentydes til?/HLN] . tilbage