Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 16. november 1920

læse Resten


16.11.20.
Overgaden n. Vandet 15.
C.

Kære Hr. Fr. Hendriksen!

Da et Brudstykke1 af medfølgende lille Rejsebog2 for nogle År siden stod trykt i et Dagblad3, modtog jeg i den Anledning et Par venlige Linjer fra Dem. Jeg har derfor tænkt mig, at De måske vilde bryde Dem om også at læse Resten, og jeg håber, at De i hvert Fald vil tage mod Bogen som en ikke altfor ukærkommen Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brudstykke: Dansk Arbejde i Skønlitteraturen. tilbage
[2] Rejsebog: En Vinterrejse, der udkom 13.11.1920. tilbage
[3] trykt i et Dagblad: som en kronikrække i Politiken i 1905: "Fra en Nordlandsrejse". tilbage